Asesoría de empresas

Truca'ns al 93 814 42 16 Altres idiomes

Fiscal/Comptable

Gestió tributària

fiscalonoRealitzem les autoliquidacions corresponents als pagaments sotmesos a retenció, ja sigui per tenir empleats, immobles arrendats, efectuar pagaments a professionals o abonar rendiments del capital mobiliari.

Confeccionem les autoliquidacions corresponents a l’IVA, ja siguin mensuals, trimestrals com els resums anuals.

Presentem la declaració de l’Impost de societats i els seus corresponents pagaments a compte.

Preparem la declaració anual d’operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades en l’activitat i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d’impost a la qual estigui subjecta l’activitat.

Grup de Gestió Fiscal

Grup de Gestió Fiscal