Asesoría de empresas

Truca'ns al 93 814 42 16 Altres idiomes

Fiscal/Comptable

Gestió comptable

Aquest servei s’adapta a les diferents tipologies d’empreses que podem trobar-nos:
fiscalono

  • Activitats empresarials de caràcter mercantil i estimació directa normal. En les quals és obligatori confeccionar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat o el Pla General de Comptabilitat per a PIMES, depenent d’una sèrie de factors, que cal estudiar d’una forma individualitzada.
  • Activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil. En les quals han de confeccionar-se els llibres registre de factures emeses i rebudes, d’ingressos i de despeses i de béns d’inversió
  • Activitats professionals. En les quals són obligatoris els llibres registres d’ingressos i de despeses, de béns d’inversió i de provisió de fons i bestretes.

El nostre despatx es caracteritza per dues modalitats en la gestió comptable dels nostres clients:

  • Modalitat externa: Nosaltres ens desplacem a l’empresa per portar la comptabilitat amb la periodicitat que requereixi cada client, el nostre despatx treballa amb el programa de gestió comptable A3ERP (A3 ERP) i aplicacions d’anàlisis comptables.
  • Modalitat interna: L’empresa ens aporta la documentació necessària perquè des del nostre despatx s’efectuï la gestió comptable de forma íntegra.
Grup de Gestió Fiscal

Grup de Gestió Fiscal