Asesoría de empresas

Truca'ns al 93 814 42 16 Altres idiomes

Fiscal/Comptable

Confecció i dipòsit telemàtic de Comptes Anuals

fiscalono

 

Confeccionem i legalitzem els comptes anuals en format digital per a la seva presentació al registre mercantil corresponent.

 • Assessorament i gestió del tancament del exercici.
 • Càlcul, ajustos i comptabilització de l’Impost de Societats.
 • Elaboració del model oficial Impost de Societats.
 • Elaboració de comptes anuals per a la seva presentació telemàtica al Registre Mercantil:
  • Acta i certificació d’aprovació de comptes per la Junta General Ordinària.
  • Balanç de situació.
  • Compte de pèrdues i guanys.
  • Estat de canvis al Patrimoni Net
  • Memòria personalitzada.
  • Informe Medioambiental.
  • Informe de Gestió.
 • Informe Económic, Fiscal i Financer del exercici.
Grup de Gestió Fiscal

Grup de Gestió Fiscal